Heeyya!! I'm Bernadette.. A young girl who lives alone at my little crazy world.. a lover of all things cute and wonderful..


I always reblog and follow back.
~Dumdumdum ♥.: Pinoy Excuses. →

ohmyyiel:

Tayong mga Pilipino mahilig tayong maghanap ng mga alibis or stupid excuses para lang pagtakpan yung mga kamalian nating nagawa. Tulad nalang ng…

  • “Ay, sorry wrong sent.” - Pero yung totoo, sinadya talaga kasi gusto lang magpapansin or gusto lang mag yabang sa unli text niya. Madalas tong ginawa…
Notes
12
Posted
1 year ago

I’m Back, I miss Tumblr naaa!

Notes
1
Posted
1 year ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter